`
Bỏ qua liên kết điều hướng
GIỚI THIỆU
ĐÀO TẠO
HỢP TÁC QUỐC TẾ
NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC
TUYỂN SINH
LIÊN KẾT WEBSITE
TIN HOẠT ĐỘNG
Trung tâm Tin học Hành chính và Công nghệ thông tin tổ chức vui đón trung thu cho các bé
Teacher's day - khi trái tim hát lời yêu thương
Bế giảng khóa tập huấn kỹ năng cập nhật thông tin và sử dụng phần mềm tác nghiệp cho các cộng tác viên của trang thông tin điện tử Học viện Hành chính
Khai giảng lớp bồi dưỡng sử dụng trang Web và phần mềm tác nghiệp cho lãnh đạo các đơn vị của Học viện Hành chính tại Hà Nội
Khai giảng lớp tập huấn Sử dụng cổng thông tin HVHC và phần mềm Tác nghiệp cho Phân viện HVHC tại Tây Nguyên
THÔNG BÁO
THÔNG TIN HÀNH CHÍNH
XÃ HỘI THÔNG TIN
Giới thiệu về Chính phủ điện tử 
 
 

CHÍNH PHỦ ĐIỆN TỬ

 Internet ra đời đã làm thay đổi nhiều hình thái hoạt động của con người, đồng thời thúc đẩy việc phổ cập và thâm nhập của tri thức vào các hoạt động trên toàn thế giới. Về mặt điều hành Nhà nước (hay còn gọi là về mặt cầm quyền) người ta lại nói đến Chính phủ điện tử, vì đó là môi trường bảo đảm cho sự thành công của thương mại điện tử và nền kinh tế số sau này. Trong khuôn khổ các hoạt động của ASEAN, Chính phủ ta đã ký Hiệp định khung về ASEAN điện tử (E-ASEAN). ASEAN điện tử có nhiều nội dung song nổi lên 2 mảng là Chính phủ điện tử và Thương mại điện tử. Việc ký Hiệp định này, đòi hỏi chúng ta phải triển khai các hoạt động của Hiệp định, từng bước xây dựng hạ tầng cơ sở nhằm hiện thực hóa Chính phủ điện tử và thương mại điện tử ở Việt Nam.

Chính phủ điện tử là gì ?

Cũng như thương mại điện tử, có nhiều cách định nghĩa về Chính phủ điện tử (CPĐT) , tuỳ vào từng góc nhìn của người định nghĩa. Chúng tôi xin đưa ra đây hai định nghĩa được nói đến nhiều là :

CPĐT  là khái niệm về việc các cơ quan chính phủ sử dụng công nghệ thông tin (CNTT) như : Mạng diện rộng, Internet, các phương tiện di động để quan hệ với công dân, giới doanh nghiệp và bản thân các cơ quan của chính phủ.

CPĐT  là việc cung cấp thông tin và các dịch vụ chính phủ qua Internet hay các phương tiện điện tử.

Hai nhóm công việc chính được đề cập đến khi nói đến CPĐT là:

Các dịch vụ chính phủ trực tuyến : Trước đây các cơ quan chính phủ cung cấp dịch vụ cho dân chúng tại trụ sở của mình, thì nay, nhờ vào CNTT và viễn thông, các trung tâm dịch vụ trực tuyến được thiết lập, hoặc là ngay trong trụ sở cơ quan chính phủ hoặc gần với dân. Qua các cổng thông tin cho công dân (Citizen Portal) là các trung tâm này người dân nhận được thông tin, có thể hỏi đáp pháp luật, được phục vụ ( giải quyết) các việc trong cuộc sống hàng ngày, như công chứng, đăng ký lập doanh nghiệp, đăng ký nhân khẩu, sang tên trước bạ v.v... mà không phải đến chầu chực tại trụ sở các cơ quan trên như trước đây.

Tác nghiệp chính phủ : Là việc số hoá, hay điện tử hoá bản thân các hoạt động trong chính phủ, giữa các cơ quan chính phủ khác cấp và cùng cấp. ở đây người ta nói đến cơ cấu tổ chức, trình độ quản lý của bộ máy cũng như nhân viên chính phủ, việc quản lý lưu trữ công văn tài liệu trên nền công nghệ Web, các biểu báo thống kê điện tử, việc sử dụng mạng máy tính và Internet để nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước và các tác nghiệp của bản thân bộ máy chính phủ.

Nhìn ở góc độ này, về mặt tác động xã hội, tương tự như thương mại điện tử, CPĐT tác động lên các mối quan hệ : Giữa Chính phủ và công dân ( G2C), giữa Chính phủ và giới doanh nghiệp ( G2B) và bản thân các cơ quan Chính phủ với nhau ( G2G)

Mục tiêu và lợi ích của CPĐT

 Dù định nghĩa theo cách nào thì lợi ích và mục tiêu của CPĐT cũng  là: Tăng cường năng lực điều hành nhà nước của Chính phủ; mang   lại thuận lợi cho dân chúng; tăng cường sự minh bạch ( Transparency), giảm tham nhũng; giảm chi phí Chính phủ; và làm tăng thu nhập quốc dân.

Các tiêu chí khi nói đến chính phủ điện tử là :

- Định hướng công dân và dễ dùng .

- Có tinh thần trách nhiệm, một cửa và định hướng kết quả.

- Nhiều khả năng truy nhập : Người dân có thể truy nhập vào các mạng dịch vụ chính phủ bằng nhiều cách ( ở nhà, ở công sở, ở trường học, ở nơi công cộng  v.v...).

- Tính cộng tác : CPĐT phải được thiết kế, xây dựng và triển khai trên cơ sở hợp tác phối hợp giữa Chính phủ và cá nhân công dân.

- Tính đổi mới : CPĐT không chỉ thuần tuý là ứng dụng công nghệ mới, là Web site hay việc chuyển giao các dịch vụ trên mạng,  mà còn tính đến việc cải tiến quy trình công tác và tổ chức bộ máy.

- Chi phí hợp lý: Giảm được chi phí cho bộ máy Chính phủ.

- An toàn và tôn trọng riêng tư.

Những vấn đề nêu trên là nói về thực thể một CPĐT (ứng với từ tiếng Anh là E-Government). Bàn về xây dựng CPĐT, nhiều hội nghị quốc tế và một số quốc gia còn đưa ra một khái niệm đứng trước các khái niệm về CPĐT nêu trên, đó là vấn đề “cầm quyền điện tử, hay điều hành nhà nước điện tử ". Khái niệm này được  dịch từ tiếng Anh "E-Governance". Từ Governance được nhiều tài liệu dịch là " Quản lý nhà nước", song vì từ "Quản lý" chúng ta hay dùng đôi khi có nghĩa khác với vấn đề đang bàn, do vậy tôi xin tạm dùng  từ "cầm quyền", hay "điều hành nhà nước".

Đi theo hướng này, chúng ta cần đề cập đến một số vấn đề, mà ở đây, xin chỉ nêu tên từng vấn đề :

-                      Phương pháp luận , kỹ thuật hay công nghệ  điều hành nhà nước.

-                      Điều hành nhà nước tốt trong mối quan hệ với thể chế và  cấu trúc kinh tế xã hội.

-                      Đổi mới cách điều hành, bao hàm quan hệ giữa CNTT, viễn thông với việc điều hành nhà nước tốt.

-                      Vai trò của Chính phủ trong việc chuyển đổi sang số hoá: Việc xây dựng một xã hội tri thức.

-                      Vai trò của Chính phủ trong việc nâng cao quyền hạn, vai trò của các cá thể, cộng đồng và các tổ chức xã hội, như chúng ta thường nói: Nâng cao quyền làm chủ của nhân dân.

Giải quyết được các vấn đề trên, điều hành nhà nước điện tử được coi là một cơ hội để chính phủ tự cải tiến đổi mới mình, gắn kết chặt chẽ hơn với người dân, với quyền lợi của các nhóm dân cư, có thực tế hơn và vì sự phát triển của quốc gia.

Điều hành nhà nước điện tử tạo ra một phong cách lãnh đạo mới, cách bàn luận và quyết định chiến lược mới, một phương thức mới trong giao dịch, trong cung cấp dịch vụ cho công dân, trong đào tạo nguồn lực, trong việc lắng nghe nhân dân và trong việc tổ chức , cung cấp thông tin.

Tình hình triển khaiCPĐT trên thế giới.

Từ nhiều năm nay các nước trên thế giới đều coi đây là một cuộc cách mạng, người ta nói đến "Cuộc cách mạng CPĐT". Nước Mỹ trong nhiều tài liệu có nêu rằng :CPĐT là cuộc cách mạng tiếp theo của nước Mỹ. Vì việc đưa tài liệu về tình hình triển khai CPĐT tại các nước sẽ quá dài, chúng tôi xin chỉ đưa ra đây sắp xếp mức độ triển khai CPĐT của 20  quốc gia do Ngân hàng thế giới tổng kết để cùng tham khảo: Mỹ, Xingapo, Ôxtrâylia, Canada, Pháp. Anh, Hồng Kông, Niudilân, Nauy, Tây Ban Nha, Đức, Hà Lan, Nam Phi, Italia, Nhật Bản, Ireland, Mêhicô, Bỉ, Malayxia, Brazil.