`
Bỏ qua liên kết điều hướng
CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ
CƠ CẤU TỔ CHỨC
TIN HOẠT ĐỘNG
THÔNG BÁO
THÔNG BÁO LỊCH GIẢNG
Khoa Quản lý nhà nước về Xã hội  
 

       

                                                                       GIỚI THIỆU KHOA

TÊN ĐẦY ĐỦ: KHOA QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ XÃ HỘI

     THÀNH LẬP:  Năm 1995

            Là một khoa chuyên môn, thuộc bộ máy tổ chức của Học viện Hành chính, có chức năng giảng dạy, nghiên cứu khoa học, đào tạo, bồi dưỡng sinh viên, học viên, và quản lý cán bộ giảng viên thuộc Khoa dưới sự chỉ đạo của Giám đốc Học viện Hành chính. Hiện khoa có 22 cán bộ, giảng viên cơ hữu và 32 giảng viên kiêm chức.

BAN LÃNH ĐẠO KHOA

 

           TRƯỞNG KHOA:     PGS.TS ĐINH THỊ MINH TUYẾT

           P.TRƯỞNG KHOA:  PGS.TS VŨ TRỌNG HÁCH

            P.TRƯỞNG KHOA:  TS. NGUYỄN THỊ HƯỜNG

CÁC  BỘ MÔN:

 

BỘ MÔN 1: QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ DÂN SỐ - LAO ĐỘNG –  BẢO TRỢ XÃ HỘI

TRƯỞNG BỘ MÔN:     Ths. TẠ THỊ HƯƠNG

P.TRƯỞNG BỘ MÔN:  Ths. TRƯƠNG THỊ NGỌC LAN         

           Các môn học:

                  1.      Quản lý Nguồn nhân lực xã hội;

                  2.      Quản lý nhà nước đối với các Tổ chức Phi chính phủ;

                  3.      Lý luận chung Quản lý nhà nước về Xã hội;

 

BỘ MÔN 2: QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ VĂN HOÁ - Y TẾ - GIÁO DỤC

            P.TRƯỞNG BỘ MÔN PHỤ TRÁCH:     Ths. ĐINH THỊ AN

 

            Môn học:   Quản lý nhà nước về Văn hóa – Giáo dục – Y tế

 

BỘ MÔN 3: QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ KHOA HỌC - TÔN GIÁO – AN NINH

           TRƯỞNG BỘ MÔN:    Ths. HOÀNG THỊ CƯỜNG

   P.TRƯỞNG BỘ MÔN:  TS. TRỊNH ĐỨC HƯNG

            Các môn học:

                  1. Quản lý nhà nước về  Dân tộc - Tôn giáo;

                  2. Quản lý nhà nước về  An ninh, - Quốc phòng

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Giảng viên trong khoa tham gia giảng dạy các chương trình đào tạo,  bồi dưỡng sau:

VỀ ĐÀO TẠO

         Đào tạo Tiến sĩ;

         Đào tạo Cao học;

         Đào tạo Cử nhân:

+ Cử nhân hệ chính quy;

+ Cử nhân hệ vừa làm vừa học;

+ Cử nhân chuyên ngành Quản lý nhà nước về Xã hội.

VỀ BỒI DƯỠNG

         Bồi dưỡng Chuyên viên cao cấp;

         Bồi dưỡng Chuyên viên chính;

         Bồi dưỡng Chuyên viên;

         Bồi dưỡng Chuyên đề;

         Bồi dưỡng kĩ năng mềm trong QLNN trên các lĩnh vực Xã hội;

         Bồi dưỡng chức danh

         Địa chỉ liên hệ:

                      Khoa QLNN về Xã hội – Học viện Hành chính

                         77 Nguyễn Chí Thanh – Đống Đa – Hà Nội

                                           (Tầng 4 – Nhà A)

         Điện thoại liên hệ:

- Phòng 428: 04.38359.294 (Trưởng khoa TS.Đinh Thị Minh Tuyết)

- Phòng 429: 04.38359.872 (P.Trưởng khoa PGS.TS Vũ Trọng Hách)

- Phòng 431: 0437735614 (P.Trưởng khoa TS. Nguyễn Thị Hường)

- Phòng 432:       0438343297 (Thư kí khoa)         

            Email:

             khoaqlnnxhnapa@gmail.com