`
Bỏ qua liên kết điều hướng
Thông báo chung
Hướng dẫn tổng kết và đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và Đảng viên năm 2011-2012
Thông báo về việc bảo trì, sửa chữa thiết bị tin học, máy photocopy
Lịch hướng dẫn ôn thi cao học Hành chính công đợt 2 năm 2010 tại Hà Nội
Công văn số 492/HVHC-TCCB về việc Tổng kết phong trào thi đua và bình xét các danh hiệu thi đua năm học 2010-2011
Lịch hướng dẫn ôn thi cao học chuyên ngành Hành chính công đợt 2 năm 2010 tại Hà Nội (Triết học và Hành chính học)
Thông báo về việc kết nối Internet không ổn định
Thông báo tuyển sinh
Thông báo nội bộ
Thông báo thường xuyên
Thông tin những điểm mới của luận án của nghiên cứu sinh Lê Hồng Tịnh
Thông báo về việc tiếp tục góp ý sửa đổi quy chế chi tiêu nội bộ
Trang thông tin luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Lê Hồng Tịnh
Giới thiệu Chương trình đào tạo Thạc sỹ chuyên ngành Tài chính – Ngân hàng
Thông báo về việc tham dự Lễ kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam
Hướng dẫn tổ chức Đại hội chị bộ năm 2012 
 
 

Phụ lục đính kèm: Tải về tại đây

 Phụ lục đính kèm: Tải về tại đây

 

 

Các tin bài khác