`
Bỏ qua liên kết điều hướng
Cải cách hành chính
Chính sách mới
Giữ phụ cấp cho nhà giáo làm quản lý
Trợ giúp pháp lý cho người nghèo: Được hỗ trợ 6 triệu đồng/xã/năm
Trợ cấp đối với cán bộ, chiến sỹ công an nhân dân
Được hưởng thêm 3 tháng lương/năm nếu nghỉ hưu trước tuổi
Lạm dụng dịch vụ BHYT sẽ bị phạt 20 triệu đồng
Đại hội Đảng XI
Nghiên cứu - Bình luận
Quản lý nhà nước
Tin quốc tế
Tăng quyền cho cảnh sát môi trường 
 
 
 

Tổng cục Xây dựng Lực lượng – Bộ Công an vừa ban hành Quyết định 10955 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Phòng Cảnh sát Phòng chống tội phạm về môi trường (PC49) của công an các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương. 

Theo đó, PC49 được tiến hành các biện pháp nghiệp vụ, các hoạt động điều tra hình sự, xử lý vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm pháp luật về môi trường trong các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, xuất nhập khẩu, thăm dò khai thác tài nguyên, khu bảo tồn thiên nhiên, đa dạng sinh học, an toàn vệ sinh thực phẩm, dịch vụ, nông nghiệp, nông thôn...  

PC49 cũng có quyền yêu cầu tổ chức, cá nhân cung cấp thông tin, tài liệu, giải trình những vấn đề liên quan để làm rõ các hành vi vi phạm pháp luật về môi trường. 

Như vậy, so với Quyết định 5687 ban hành từ khi lực lượng này mới thành lập, chức năng của PC49 đã được quy định rõ hơn tại Quyết định 10955.

(Người  Lao Động 2/1)